Học sinh trong toàn tỉnh đi học trở lại vào ngày 2-3-2020 và thay đổi Khung thời gian năm học 2019-2020

* Ngày 27-2-2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 546/UBND-VXNV về việc đồng ý cho học sinh, sinh viên và học viên ở tất cả các cơ sở giáo dục các bậc học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 2-3-2020 theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Học sinh trong toàn tỉnh đi học trở lại vào ngày 2-3-2020. Ảnh: Văn Nỷ

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục khẩn trương quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học đến tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh.

* Cùng ngày, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 25-7-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh.

Theo đó, ngày kết thúc năm học trước ngày 30-6-2020; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15-7-2020; xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 20-6-2020; hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2020-2021 trước ngày 15-8-2020; thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 vào các ngày 3-5/7/2020; hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trước ngày 15-8-2020 và thi THPT quốc gia năm 2020, thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.