Hỏi – đáp về luật thi hành án hình sự năm 2019

Hỏi: Một số bạn đọc muốn biết quy định mới về đối tượng được giam giữ riêng?

Đáp: Theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 có tổng cộng 8 đối tượng có thể được giam giữ riêng. Trong đó có 2 đối tượng là phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại giam và phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính là quy định mới trong Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Hỏi: Một số thân nhân ở huyện Ninh Sơn và huyện Thuận Bắc muốn biết quy định mới về chế độ gặp, nhận quà của phạm nhân?

Đáp: Phạm nhân được nhận tiền qua đường bưu chính là quy định mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Thi hành án hình sự năm 2019, phạm nhân được nhận quà là tiền, đồ vật do thân nhân gửi qua đường bưu chính không quá 02 lần trong 01 tháng. Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận tiền, đồ vật mà thân nhân của phạm nhân gửi cho phạm nhân và bóc, mở, kiểm tra để phát hiện và xử lý đồ vật thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

Khoản 3 Điều 52 cũng quy định đối với tiền, phạm nhân phải gửi trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện quản lý. Việc quản lý, sử dụng đồ vật, tiền của phạm nhân được thực hiện theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 28 của Luật này.

Hỏi: Một số bạn đọc muốn biết về xếp loại chấp hành án phạt tù được quy định ra sao?

Đáp: Xếp loại chấp hành án phạt tù là quy định mới được quy định trong Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Điều 35 quy định về việc phạm nhân được nhận xét, đánh giá kết quả chấp hành án phạt tù theo tuần, tháng, quý, 6 tháng, 1 năm dựa trên căn cứ việc thực hiện kết quả thực hiện các tiêu chuẩn thi đua, nội quy cơ sở giam giữ. Việc nhận xét, đánh giá phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, dân chủ và bảo đảm tính liên tục; căn cứ kết quả thực hiện các tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, học tập, lao động cải tạo, kết quả khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra để nhận xét, đánh giá và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân theo một trong các mức tốt, khá, trung bình, kém; kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù theo quý, 06 tháng, 01 năm phải bằng văn bản, được lưu hồ sơ phạm nhân. Phạm nhân lập công thì được nâng mức xếp loại chấp hành án phạt tù.