Đại hội Chi bộ Khối Nghiên cứu -Tổng hợp thuộc Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 24-2, Chi bộ khối Nghiên cứu-Tổng hợp thuộc Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Các đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-đảng viên chi bộ; Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – đảng viên chi bộ; Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và 29 đảng viên dự đại hội.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng và UBND tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; trật tự an toàn xã hội; chất lượng công tác tham mưu ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng được duy trì và có nhiều tiến bộ; việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện theo quy định, tạo được nhận thức sâu sắc trong đội ngũ đảng viên và quần chúng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên về phẩm chất chính trị, năng lực và trách nhiệm; kỷ cương, lề lối làm việc được thực hiện nghiêm túc; giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Công tác lãnh đạo điều hành của cấp ủy đã tập hợp được lực lượng cán bộ, công chức, đảng viên, tạo được sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ, phát huy được sức mạnh và trí tuệ tập thể. Đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; góp phần xây dựng cơ quan, đoàn thể quần chúng ngày càng vững mạnh, đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khối Nghiên cứu-Tổng hợp nhiệm kỳ 2017-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Khối Nghiên cứu-Tổng hợp.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đề ra những chỉ tiêu cụ thể như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng ủy, tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp mới 1 đảng viên trở lên.