Chỉ số ICT-2019: Ninh Thuận tiếp tục tăng 7 bậc

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức công bố Báo cáo tóm tắt Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT index) năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, tỉnh Ninh Thuận được xếp hạng thứ 14/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2018 (21/63), tăng 25 bậc so với năm 2017 (39/63).

Đây là kết quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị của tỉnh Ninh Thuận trong việc chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông và sự quyết liệt vào cuộc của các sở, Ban, ngành và địa phương vào khắp các lĩnh vực hoạt động từ tỉnh đến cơ sở làm nền tảng cho định hướng xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử trong tương lai.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin
giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân. Ảnh: Văn Nỷ

Theo Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019, trong top 3, khối các sở, ngành, gồm có: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nội vụ; đối với khối huyện, thành phố, gồm có: UBND huyện Thuận Nam, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và UBND huyện Thuận Bắc.