Trường Tiểu học Phước Thành A: Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học

Trong năm học vừa qua, với tinh thần đoàn kết, tâm huyết với nghề, tập thể đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Phước Thành A đã vượt khó hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học, chất lượng giáo dục được nâng lên, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành Giáo dục huyện Bác Ái.

Thầy giáo Trần Doãn Thao, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Thành A, chia sẻ: Trường đóng trên địa bàn thôn Ma Nai, xã Phước Thành, là xã miền núi, nhà trường gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhận thức của người dân về việc học tập của con em địa phương vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt khó, đoàn kết của tập thể giáo viên trong trường, các giáo viên đã tận dụng các đồ dùng dạy học sẵn có và chủ động sáng tạo làm thêm các loại đồ dùng phục vụ việc dạy và học tùy theo thực tế yêu cầu bài học, môn học. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên đều được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn về sư phạm, một số giáo viên công tác lâu năm tại trường hiểu được các phong tục tập quán tại địa phương, có thể nói đây là một trong những điều kiện hết sức thuận lợi cho công tác giáo dục của nhà trường. Hiện nay, trường có 12 lớp học, với tổng số 214 học sinh và 16 giáo viên trực tiếp giảng dạy, năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ ngày đạt 100%; 58 em học sinh có kết quả học tập hoàn thành tốt, 152 em đạt mức hoàn thành trong học tập.

Nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những vấn đề còn hạn chế trong quá trình quản lý và giảng dạy tại nhà trường, ngay từ đầu năm học, trường đã cho xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra nội bộ như: Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra hoạt động sư phạm, kiểm tra các bộ phận... Trong năm học vừa qua, đã tổ chức kiểm tra chuyên đề 9 lần, kiểm tra hoạt động sư phạm 16/16 giáo viên. Ngoài ra còn tổ chức các lần kiểm tra đột xuất như: Công tác duy trì sĩ số, việc sử dụng đồ dùng dạy học, hiệu quả học tập của học sinh và hoạt động của các ban ngành, đạt tỷ lệ 100% giáo viên chấp hành tốt các quy định của ngành.

Xác định đổi mới giáo dục là nhiệm vụ quan trọng đối với công tác dạy và học, nhà trường luôn thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi tập thể, cá nhân. Đẩy mạnh thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm, theo quan điểm “Thầy giao việc - trò thực hiện”, học sinh tự làm ra sản phẩm giáo dục trí tuệ, nên rất hứng thú. Tiếp tục hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” nhà trường luôn gắn các hoạt động chuyên môn và các phong trào thi đua cuộc vận động như phong trào “Hai không”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “xanh-sạch- đẹp”, phong trào thi đua “Giúp đỡ học sinh yếu kém” trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Bên cạnh công tác nâng cao nhận thức, chính trị, tư tưởng cho đội ngũ giáo viên, thì việc nâng cao học tập văn hóa, văn nghệ, cũng được nhà trường chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, thông qua các buổi chào cờ, hoạt động giáo dục ngoài giờ của Liên đội, tổ chức sinh hoạt Đội - Sao thường xuyên giáo dục đội viên nhi đồng trở thành “Con ngoan trò giỏi”, cháu ngoan Bác Hồ. Qua đó, nhà trường thành lập được 7 CLB như: CLB Tiếng anh, viết chữ đẹp, mỹ thuật, âm nhạc, thể dục thể thao, toán học, thầy thuốc nhỏ tuổi, qua đó giúp các em học sinh phát triển thể chất cũng như trí tuệ theo từng sở thích, góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện hơn với các em.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm học 2019-2020, thầy Trần Doãn Thao, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Sẽ tập trung đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục bằng những giải pháp cụ thể như tăng cường dự giờ, thăm lớp nhằm tư vấn giúp đỡ giáo viên về phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học; làm tốt công tác vận động duy trì sĩ số, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học và nâng cao chất lượng toàn diện.