Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 2

Ngày 21-2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 2 năm 2020. Tham dự ở điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Khuê, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong năm 2019; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020. Lãnh đạo Bộ Y tế thông tin những nét nổi bật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam; dự báo tình hình và những giải pháp của nước ta trong thời gian tới.

Các đồng chí: Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Khuê, UVTV,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm.

Phát biểu định hướng công tác tuyên tháng tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị hệ thống ngành Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên cả nước xây dựng kế hoạch, tham mưu cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền thành tựu phát triển của các địa phương chào mừng Đại hội cơ sở các cấp; tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng, chống dịch của nước ta theo nội dung mà lãnh đạo của Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế đã báo cáo tại hội nghị đến các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm rõ. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm sắp diễn ra như kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), Quốc tế Phụ nữ (8-3), đồng thời chuẩn bị các hoạt động tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) gắn với đợt sinh hoạt chính trị thực hiện chuyên đề năm 2020 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”…