Hòa Sơn nỗ lực chống hạn

Những ngày qua, để ổn định nguồn nước sinh hoạt, nước tưới cho người dân, UBND xã Hòa Sơn (Ninh Sơn) phối hợp với Trạm Thủy nông tại địa phương tổ chức điều tiết nước sinh hoạt từ kênh Tây N87, Sông Pha qua hệ thống kênh dẫn đến khu vực chứa nước thuộc thôn Tân Lập để cung cấp cho người dân trong vùng.

Người dân dùng đá chặn những chỗ bị rò rỉ nước trên kênh nội đồng, tránh thất thoát nước sinh hoạt.

Ngoài ra, địa phương đã huy động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tổ chức nạo vét kênh nội đồng, làm vệ sinh hệ thống cống, kênh dẫn, hệ thống thủy lợi trên địa bàn và hệ thống kênh dẫn liên thông với xã Quảng Sơn… để đưa nước về phục vụ sinh hoạt cho nhân dân.