Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Ngày 15-2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về cải cách chính sách BHXH và nhiệm vụ công tác năm 2020. Tại điểm cầu tỉnh ta dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau 25 năm tổ chức thực hiện nhiệm vụ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng nỗ lực của tập thể công chức, viên chức qua nhiều thế hệ, ngành BHXH đã đạt được những thành tựu nổi bật, từng bước khẳng định chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và sự phát triển của đất nước. Đáng kể đến trong những năm qua, quỹ BHXH trở thành quỹ an sinh lớn nhất cả nước, hoạt động theo nguyên tắc đóng-hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa các thế hệ tham gia BHXH; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, thu hút được sự quan tâm của nhiều tầng lớp nhân dân; hệ thống pháp lý, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từng bước được hoàn thiện phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội của đất nước và thông lệ quốc tế; công tác cải cách hành chính được tập trung, quyết liệt, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý; công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, mà số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và nguồn thu tăng nhanh qua các năm. Cụ thể đến nay, số người tham gia BHXH là 15,77 triệu người, số người tham gia BHTN đạt 13,42 triệu người; BHYT là 86 triệu người; số thu BHXH bắt buộc đạt 242 ngàn tỷ đồng, thu BHYT đạt 104 ngàn tỷ đồng.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến.

Nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW, trong nhiệm vụ công tác năm 2020, ngành BHXH đề ra mục tiêu từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; đổi mới công tác tuyên truyền; tăng cường các biện pháp cải cách hành chính.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành BHXH trong những năm qua đã lan tỏa sâu rộng trong nhân dân về giá trị nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, góp phần tạo niềm tin sâu sắc trong toàn xã hội về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước nói chung và chính sách BHXH, BHYT nói riêng. Nhằm hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội theo hướng tích hợp, hiện đại trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu BHXH Việt Nam phải xác lập chiến lược phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế; xây dựng bộ máy tinh gọn chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối liên thông trong thực thi hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT; cần giải quyết triệt để tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, tình trạng trốn đóng BHXH; tăng cường công tác quản lý BHXH, công tác tác thanh tra, giám sát, hoàn thiện cơ chế tài chính để chính sách BHXH, BHYT được thống nhất và tiện lợi cho người dân.