Chấn chỉnh tình hình hoạt động của các nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, thông qua các chương trình “Mỗi tuần một địa chỉ”, “Địa chỉ cần giúp đỡ”, chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống”... trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong tỉnh đã xuất hiện nhiều nhóm thiện nguyện tổ chức các hoạt động từ thiện tại địa phương, giúp cho những hoàn cảnh bất hạnh giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, theo phản ảnh của người dân, hiện nay tình hình hoạt động thiện nguyện tự phát, không có tổ chức hợp pháp; tự ý quay phim, phản ảnh những hoàn cảnh thiếu chân thật; xảy ra tình trạng chèo kéo, hạ uy tín giữa các nhóm để tranh giành các nhà hảo tâm ủng hộ,... gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và quá trình thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Để đảm bảo công tác quản lý và hoạt động của các nhóm thiện nguyện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, ngày 10-2-2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 317/UBND-VXNV đề nghị các sở, ban ngành, hội, đoàn thể, địa phương và các cơ quan trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền và chấn chỉnh tình hình hoạt động của các nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước, Công ty Cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổ chức Hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên lĩnh vực phụ trách, trong đó có các tổ chức từ thiện, nhóm thiện nguyện thuộc lĩnh vực quản lý. Chịu trách nhiệm về tính pháp lý, mục đích hoạt động, phương thức huy động... đối với các tổ chức từ thiện, nhóm thiện nguyện thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức từ thiện, nhóm thiện nguyện. Kịp thời kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý các tổ chức từ thiện, nhóm thiện nguyện hoạt động tự phát, có biểu hiện chèo kéo, hạ uy tín giữa các nhóm để tranh giành các nhà hảo tâm ủng hộ,... ảnh hưởng đến chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội và trật tự tại địa phương (nếu có).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh phối hợp, tăng cường giám sát đối với các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; giám sát và tuyên truyền về các hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý. Qua đó kiến nghị UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền các tổ chức hoạt động không đúng theo quy định pháp luật.