Hoạt động của các sở, ngành

* Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Ninh Sơn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách, chương trình, dự án phát triển KT-XH miền núi vùng dân tộc thiểu số. Thực hiện lồng ghép nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất. Tổng nguồn lực đầu tư cho phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số trên 49,5 tỷ đồng, thực hiện cho công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao các mô hình sản xuất có hiệu quả, vay vốn tín dụng ưu đãi, chuyển đổi nghề...

Một góc hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội  ở huyện Ninh Sơn. Ảnh: Văn Nỷ

Nhìn chung, các chính sách, chương trình được triển khai đều phát huy hiệu quả và mang lại lợi ích. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 9,74%, giảm sâu so với đầu nhiệm kỳ 25,95%.

* Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp, phòng chống dịch bệnh trong toàn đơn vị; triển khai phun thuốc diệt khuẩn, áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân…đảm bảo sức khỏe bộ đội, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; tích cực tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ tác hại của dịch bệnh và hướng dẫn cho nhân dân áp dụng các biện pháp phù hợp để biết cách phòng ngừa.