Thu thuế tháng 1 đạt 279 tỷ đồng

Năm 2020 tỉnh ta đề ra kế hoạch đạt tổng số thu ngân sách khoảng 3.500 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 2.700 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 800 tỷ đồng.

Để thực hiện đạt số thu trên, ngay từ đầu năm Cục Thuế tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Triển khai công tác lập bộ thuế hộ khoán kinh doanh và chỉ đạo các đơn vị trong ngành đẩy mạnh công tác thu lệ phí môn bài năm 2020; tổ chức lễ ra quân thu ngân sách và tuyên truyền lưu động trên địa bàn các huyện, thành phố về chính sách lệ phí môn bài và các chính sách thuế có hiệu lực từ ngày 1-1-2020.

Người dân làm thủ tục nộp thuế tại Chi cục Thuế Tp.Phan Rang - Tháp Chàm.

Đặc biệt, với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 vượt 5% so với dự toán HĐND tỉnh giao, Cục Thuế đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm của ngành, làm cơ sở cho việc xây dựng các biện pháp, giải pháp quản lý thu ngân sách; thanh tra, kiểm tra chống thất thu, đôn đốc xử lý thu hồi nợ thuế năm 2020. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hình thức khai, nộp thuế, hoàn thuế GTGT điện tử; thực hiện tốt việc công khai niêm yết các Bộ thủ tục hành chính thuế, lịch tiếp công dân tại bộ phận “một cửa” cơ quan Thuế các cấp, Cổng thông tin điện tử ngành Thuế...

Nhờ thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp quản lý nguồn thu, trong tháng đầu tiên của năm 2020, tổng thu ngân sách trên trên địa bàn tỉnh đạt 279 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt 260 tỷ đồng, đạt 9,6% dự toán, bằng 71,6% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt 19 tỷ đồng, đạt 2% kế hoạch.