Đảng bộ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Tập trung công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Những ngày này, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể Tp.Phan Rang- Tháp Chàm đang tập trung công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 182-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm đã xây dựng kế hoạch cụ thể; yêu cầu các cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng thời thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp của thành phố.

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm nhìn từ trên cao. Ảnh: Hữu Phương

Theo Kế hoạch, từ tháng 1 đến cuối tháng 3 sẽ tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; từ tháng 4 đến cuối tháng 5 sẽ đại hội các chi, đảng bộ cơ sở; đầu tháng 6 sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tp.Phan Rang-Tháp Chàm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại các đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy, công tác chuẩn bị đại hội, cụ thể là việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm; phương án nhân sự cấp ủy, các chức danh chủ chốt, … cơ bản hoàn tất.

Đồng chí Phạm Đình Thị Minh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hương cho biết: Là địa phương được chọn làm đại hội điểm trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy nên bên cạnh công tác lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, Đảng bộ xác định công tác chuẩn bị Đại hội là nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Đảng bộ phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội của riêng mình. Mọi công việc đều thực hiện theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, đến thời điểm này cơ bản được hoàn thành. Về phương án nhân sự, cơ cấu cấp ủy Đảng bộ phường nhiệm kỳ tới gồm 11 đồng chí. Các dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội cũng đã được gửi đến các phòng, ban trực thuộc thành ủy, UBND thành phố đóng góp ý kiến, tới đây đưa ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường thông qua lần cuối. Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng của Thường trực Thành ủy, giúp địa phương kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện.

Cầu An Đông (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) kết nối phát triển với các huyện lân cận. Ảnh: A.Tuấn

Ngoài phường Mỹ Hương, được biết, một số đảng bộ trực thuộc Thành ủy cũng được tỉnh, thành phố, các ngành chọn làm đại hội điểm: Đảng bộ phường Phước Mỹ được chọn Đại hội điểm Đại hội Đại biểu cấp tỉnh; Đảng bộ Quân sự thành phố được chọn Đại hội điểm khối lực lượng vũ trang tỉnh; Đảng bộ xã Thành Hải được chọn Đại hội điểm Đại hội đảng viên cấp thành phố; Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố được chọn Đại hội điểm khối cơ quan cấp thành phố và Chi bộ Trường THPT Nguyễn Trãi được chọn Đại hội điểm khối trường học cấp thành phố.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, theo Ban Thường vụ Thành ủy, về xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, đến nay Tiểu ban Nội dung đã tổ chức xin ý kiến đóng góp của lãnh đạo, thủ trưởng các sở, ban ngành, trưởng các ban đảng, Mặt trận, các đoàn thể của tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Để chuẩn bị cho nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố, thời gian qua, Thành ủy đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 - NQ/TW, Nghị quyết 19 - NQ/TW, sắp xếp lại một số chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban thành phố và cán bộ lãnh đạo chủ chốt một số phường, xã. Công tác nhân sự được tiến hành theo 5 bước, dựa trên quy hoạch và các tiêu chuẩn, cơ cấu độ tuổi thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 ủy viên, Ban thường vụ Thành ủy là 13 ủy viên.

Nhiệm vụ của Thành ủy trong thời gian tới là tiếp tục xét duyệt nội dung văn kiện đại hội và nhân sự cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bổ sung, hoàn thiện trước khi tổ chức đại hội. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục hoàn thành phương án nhân sự cấp ủy thành phố khóa XII, văn kiện, chương trình Đại hội, cơ sở vật chất phục vụ đại hội trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt để tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đề ra.