Công văn hỏa tốc: Học sinh, sinh viên, học viên trên toàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 2-2020 vì dịch bệnh Covid-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn hỏa tốc số 374/UBND-VXNV, ngày 15-2-2020 của UBND tỉnh về việc đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên trên toàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 2-2020 vì dịch bệnh Covid-19.