Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngày 12-2, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã bám sát nghị quyết của Chính phủ, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao, kết quả trong năm đã ban hành và tham mưu ban hành 4.500 văn bản về công tác quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế chính sách; đặc biệt là triển khai thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh tại Nghị quyết 115 của Chính phủ và một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh giao kịp thời vốn đầu tư công năm 2019 theo đúng quy định, đảm bảo phân bổ nguồn vốn và kiểm soát chặt chẽ; bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; cấp đăng ký thành lập mới 529 doanh nghiệp, tăng 22,7% số doanh nghiệp so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 3.184 doanh nghiệp, với tổng vốn đầu tư 52.243 tỷ đồng. Tham mưu UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương địa điểm 34 dự án, với tổng vốn đầu tư 24.253,8 tỉ đồng. Đồng thời tiến hành 61 cuộc thanh tra, kiểm tra giám sát tại 18 doanh nghiệp, 43 dự án đầu tư và 15 chủ đầu tư; thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 7 dự án và thông báo vi phạm tiến độ 8 dự án. Phối hợp với các sở, ngành, chủ dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ODA đang thực hiện về lĩnh vực thích ứng biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển đô thị.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua, đồng thời lưu ý một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Qua đó, nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2016-2020 và triển khai Đại hội Đảng các cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần thực hiện tốt phương châm hành động năm 2020 của Chính phủ và của ngành, đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tham mưu thực hiện tốt hoạch của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020. Tham mưu hoàn thiện Báo cáo chuyên đề về kinh tế-xã hội phục vụ xây dựng văn kiện đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ngay từ đầu năm 2020; thực hiện các chuyên đề về thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trọng điểm và rà soát bổ sung danh mục dự án đầu tư sử dụng đất có giá trị thương mại cao trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020; phấn đấu mục tiêu đến cuối năm 2020, toàn tỉnh đạt 4.000 doanh nghiệp.