Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Xác định công tác thanh tra, kiểm tra có vai trò quan trọng trong công tác quản lý thuế, những năm qua, Cục Thuế tỉnh đã sắp xếp, bố trí cán bộ thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế giao.

Để công tác thanh tra, kiểm tra thuế đạt hiệu quả, đơn vị đã linh động bằng cách, đối với những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa, có hồ sơ chứng từ ít bố trí 2 người/đoàn; với doanh nghiệp lớn có hồ sơ chứng từ, hóa đơn nhiều và mang tính phức tạp thì bố trí 3 người/đoàn. Bên cạnh đó, ngành Thuế còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phân tích hồ sơ, dữ liệu khai thuế của người nộp thuế để xác định nội dung, phạm vi, đối tượng rủi ro cao để tập trung thanh tra, kiểm tra chống thất thu...

Nhờ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kể trên, chỉ tính riêng trong năm 2019, qua thanh tra 31 doanh nghiệp (kế hoạch 30 doanh nghiệp), ngành Thuế đã xử lý truy thu, truy hoàn và xử phạt 3,59 tỷ đồng; thực hiện giảm lỗ 37,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 0,36 tỷ đồng; đôn đốc thu nộp ngân sách 3,32 tỷ đồng, đạt 92,5% số truy thu, truy hoàn và xử phạt. Đối với công tác kiểm tra, trong năm qua toàn ngành đã thực hiện đối với 359 doanh nghiệp, đạt 164,7% kế hoạch Tổng cục Thuế giao; qua đó đã phát hiện truy thu, xử phạt 11,8 tỷ đồng; thực hiện giảm lỗ thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 124,7 tỷ đồng; giảm ưu đãi 0,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ 20,1 tỷ đồng; đôn đốc nộp vào ngân sách 7,4 tỷ đồng, đạt 69,2% số truy thu và xử lý trong năm 2019. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh còn thực hiện kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế 11.703 lượt hồ sơ các loại, trong đó chấp nhận 11.698 hồ sơ, đề nghị điều chỉnh 5 hồ sơ.

Cán bộ Chi cục Thuế Tp.Phan Rang - Tháp Chàm hướng dẫn người dân làm thủ tục nộp thuế.

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, việc thanh tra, kiểm tra không chỉ góp phần nâng cao ý thức người nộp thuế, đảm bảo không để xảy ra tình trạng chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp, mà còn giúp cơ quan thuế kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp người nộp thuế kê khai chưa đúng quy định, kê khai không đầy đủ, rõ ràng cách tính thuế. Với sự đổi mới, triển khai đồng bộ công tác thanh tra, kiểm tra và các biện pháp quản lý thuế nói chung, kết quả thu ngân sách năm 2019 của tỉnh ta đã vượt kế hoạch rất cao, với tổng số thu đạt 4.274 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt trên 2.895 tỷ đồng, đạt 125,1% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 120,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 16,8% so với số thu năm 2018.

Trong năm 2020, Cục Thuế tỉnh đề ra nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt tối thiểu 19% số doanh nghiệp đang hoạt động; trong đó, có khoảng 32 doanh nghiệp được thanh tra và 345 doanh nghiệp được kiểm tra, tăng 1% so với kế hoạch Tổng cục Thuế giao. Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp có giao dịch liên kết; ghi nhật ký thanh tra, kiểm tra của các đoàn thanh tra, kiểm tra và phân tích, xác định nội dung, lĩnh vực hoặc doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, lĩnh vực thương mại điện tử, về sử dụng hóa đơn (cụ thể là doanh nghiệp có biểu hiện chuyển giá; doanh nghiệp khai báo lỗ lớn, lỗ liên tục nhiều năm, có thuế GTGT âm liên tục hoặc có số thuế hoàn lớn, đang hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế) để tập trung thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách.

Mặt khác, Cục Thuế tỉnh còn tăng cường rà soát nguồn thu, giám sát kê khai nộp thuế, đặc biệt nguồn thu từ các dự án trọng điểm của tỉnh về xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết như: Hồ chứa nước Sông Than, hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên hải, tiểu dự án Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, đường cao tốc Bắc – Nam; các dự án xây dựng hạ tầng đô thị như: Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (K2), Khu dân cư trụ sở làm việc Công an tỉnh; các dự án du lịch quy mô lớn, đẳng cấp cao như: Mũi Dinh Ecopark, Sunbaypark Hotel..., nhằm kịp thời phát hiện, thu đúng, thu đủ các khoản thuế phải nộp. Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Quản lý thuế về kiểm tra sau hoàn thuế, trong đó thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế trong vòng 1 năm kể từ ngày có Quyết định hoàn thuế đối với 4 trường hợp theo Khoản 18, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13. Song song đó, ngành Thuế còn phối hợp Công an kinh tế, Cục Quản lý thị trường, các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát về giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên khâu lưu thông; chống gian lận trong sử dụng hóa đơn, hoàn thuế GTGT; thường xuyên tổng hợp, rút kinh nghiệm gắn liền với tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho công chức nhằm nâng cao kỹ năng thanh tra, kiểm tra, phát hiện những thủ đoạn, hành vi vi phạm mới trong lĩnh vực thuế.