Sở Giáo dục và Đào tạo: Hội thảo kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 3-2, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ nhiều ý kiến, tham luận về Đảng Cộng sản Việt Nam như: Đảng Cộng sản Việt Nam-chính Đảng cách mạng duy nhất lãnh đạo dân tộc Việt Nam; những thành tựu của đất nước, dân tộc suốt chặng đường 90 năm của Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam-nhân tố quyết định lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua; những mốc son chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Các đại biểu tham dự Hội thảo kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, giáo viên, học sinh vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh nỗ lực vượt khó, thi đua lập thành tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy.