Xây dựng lực lượng Dân quân Tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Dân quân tự vệ (DQTV) là một thành phần trong lực lượng vũ trang quần chúng của Đảng, được hình thành, tôi luyện trong chiến đấu và ngày càng lớn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng nước ta.

Đ/c Lê Văn Chín, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng DQTV nói chung và DQTV tỉnh nói riêng đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Vượt bao khó khăn, thử thách, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQTV đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; chiến đấu kiên cường, mưu trí dũng cảm; lao động, học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo và lập nhiều chiến công to lớn góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang, trong những năm gần đây, lực lượng DQTV trong tỉnh đã thể hiện vai trò, chức trách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và toàn dân đã không ngừng chăm lo, xây dựng đội ngũ DQTV tỉnh nhà vững mạnh và rộng khắp. Về biên chế, tổ chức đã được kiện toàn đủ số lượng theo qui định với hơn 193 đầu mối và 8.320 đội viên, đạt tỷ lệ 1,46% so với dân số. Các chế độ, chính sách được quan tâm đúng mức, kịp thời động viên, khích lệ mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Hằng năm cơ quan quân sự các cấp rà soát, đăng ký công dân trong độ tuổi DQTV bảo đảm đúng thời gian, qui định. Công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự được quan tâm; đội ngũ cán bộ DQTV được bồi dưỡng kiến thức cơ bản, làm chỗ dựa để huấn luyện và điều hành lực lượng DQTV các cấp hoạt động nền nếp, hiệu qủa. Trong huấn luyện bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện theo mô hình đợt, cụm, mỗi cụm từ 2-3 xã, phường, thị trấn, mỗi đợt không quá 3 cụm. Nội dung huấn luyện sát với thực tiễn; thực hiện xoay vòng, đổi tập; kịp thời rút kinh nghiệm nên kết quả đạt cao. Mỗi chiến sĩ DQTV nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lực lượng DQTV đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác thường trực sẵn sàng chiến đấu; tích cực nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, tổ chức tuần tra, canh gác giữ gìn ANTT, giải toả hành lang, giải phóng mặt bằng...Ngoài các nhiệm vụ trên, DQTV trong tỉnh cũng làm tốt công tác dân vận. Trong quý I-2011, phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng, lực lượng DQTV toàn tỉnh đã tổ chức được 231 đợt với 1.306 đội viên tuần tra, kiểm soát địa bàn ở nội địa tuyến biển, vùng giáp ranh. Luôn có mặt kịp thời tại các điểm nóng như gây rối, đánh lộn, tranh chấp đất đai…để ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống, không để phát sinh các điểm nóng, giữ vững tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn. Ngoài ra thực hiện công tác dân vận, lực lượng DQTV đã thực hiện hàng ngàn ngày công để cùng nhân dân nạo vét kênh mương nội đồng; san lấp, tu sửa đường giao thông nông thôn;...Sự nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp quân dân.

Cũng theo đ/c Lê Văn Chín, để xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh, rộng khắp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền và toàn dân trong tỉnh không ngừng chăm lo, xây dựng đội ngũ DQTV. Trong đó, cần phát huy hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền đối với công tác DQTV. Tập trung xây dựng cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ làm công tác chỉ đạo, chỉ huy DQTV các cấp. Kịp thời bổ sung số lượng, kiện toàn tổ chức, tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng DQTV. Công tác huấn luyện DQTV phải sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thực tiễn của địa phương, trong đó bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy hiệu quả huấn luyện làm đầu. Đặc biệt bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ DQTV nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần làm tốt công tác QS-QP địa phương trên địa bàn.