Biển đảo quê hương

Trường Sa – Biển đảo quê hương

Từ lâu hai tiếng thân thương vô cùng

Qua bao sóng gió, bão bùng

Trường Sa vẫn đứng anh hùng, hiên ngang

Thuyền Chài, Đá Lát, An Bang

Núi Le, Tiên Nữ, Tốc Tan, Sinh Tồn..

Cùng trong một vóc, một hồn

Xây thành lũy thép, tiền đồn phía Đông

Nhớ xưa thế hệ Cha ông

Chèo thuyền vượt sóng dày công dựng bồi

Hy sinh xương máu bao người

Quyết lòng giữ để muôn đời mai sau

Cháu con xin nguyện cùng nhau

Kết đoàn, vượt khó, không bao giờ lùi

Gian nan thề quyết chẳng lui

Giữ yên biển, đảo làm vui nước nhà.