Huyện ủy Ninh Hải: Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 21-1, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và trao huy hiệu 50, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Các đại biểu đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát huy truyền thống hào hùng của đất nước, lịch sử quang vinh của Đảng, Đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Hải đã nỗ lực, phát huy mọi nguồn lực trong xây dựng, phát triển huyện. Năm 2019, bằng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, huyện đã đoàn kết nỗ lực, hoàn thành thắng lợi mọi chủ trương của Đảng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo UBND huyện phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Nhân dịp này, Huyện ủy đã trao huy hiệu 50, 60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Lãnh đạo huyện ủy Ninh Hải trao huy hiệu 50, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.