Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm và tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 17-1, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của quyết định này quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm và tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận gồm: Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện; thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 trung học phổ thông; thi trung học phổ thông Quốc gia; thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dự thi cấp Quốc gia và thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT và THPT chuyên.

Đối với mức chi cho Hội đồng/Ban ra đề thi cấp huyện bằng 80% mức chi đối với cấp tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/-1-2020 và thay thế Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 3-5-2013 của UBND tỉnh.