Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, kể từ ngày 21-1-2020, dự báo cấp cháy rừng trên địa bàn tỉnh nằm ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm, thời tiết khô hạn, kiệt kéo dài, có khả năng cháy lớn và tốc độ lan tràn lửa rất nhanh trên các loại rừng).

Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị các Ban chỉ huy Bảo vệ rừng và Phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện, các Hạt kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng và cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp như: Tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm cháy, đảm bảo 24/24h trong ngày, tăng cường kiểm tra người và phương tiện vào rừng; thông báo thường xuyên nội quy dùng lửa trong rừng và ven rừng; khi xảy ra cháy phải huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay, tiến hành điều tra xác minh vụ cháy và truy tìm thủ phạm xử lý nghiêm minh; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy để tham gia ứng cứu chữa cháy rừng khi xảy ra cháy, khi cần thiết đề nghị Trung ương chi viện lực lượng và phương tiện chữa cháy...