Ninh Phước: Trên 3,1 tỷ đồng chăm lo tết gia đình chính sách và người nghèo

Đón Tết Canh Tý 2020, huyện Ninh Phước đã huy động các nguồn lực xã hội chăm lo tết cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn huyện với số tiên trên 3,1 tỷ đồng.

Đến ngày 20-1, các cơ quan chuyên môn và chính quyền các xã, thị trấn của huyện Ninh Phước tiếp nhận và trao tặng 3.152 suất quà trị giá gần 839 triệu đồng của Chủ tịch nước, UBND tỉnh và của UBND huyện trao tặng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời trao 4.145 suất quà trị giá 829 triệu đồng cho các đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội trên địa bàn 9 xã, thị trấn. Các nhà hảo tâm trao tặng 6.009 suất quà trị giá trên 1.466 triệu đồng, bảo đảm 100% số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đều có quà tết. Tổ chức cấp phát 77.910 kg gạo của Chính phủ hỗ trợ cho 1.433 hộ nghèo với 5.141 khẩu, mỗi khẩu 15 kg có đủ lương thực đón tết cổ truyền Canh Tý- 2020.

UBND thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) trao tặng quà tết Canh Tý- 2020 cho các hộ cận nghèo.