Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý 2020

Ngày 20-1, tỉnh ta long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020.

Về dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí hưu trí cao cấp, đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lao động.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý 2020.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên chặng đường lịch sử của mình, Đảng ta đã không ngừng xây dựng, củng cố và phát triển, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân, tạo nên những truyền thống quý báu. Đó là truyền thống chiến đấu kiên cường, bất khuất, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, không ngừng sáng tạo; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ vững sự gắn bó máu thịt với nhân dân; luôn nêu cao chủ nghĩa quốc tế trong sáng, thủy chung. Trước những thử thách, Đảng ta không ngừng trưởng thành, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ qua từng giai đoạn cách mạng của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh. Từ những ngày đầu thành lập Đảng đến nay, Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận luôn luôn trung thành với mục tiêu của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc; đã và đang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, đưa Ninh Thuận ngày càng phát triển tiến bộ. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2020 của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững gắn với đẩy mạnh đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí kêu gọi toàn Đảng bộ phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước giành những thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với đẩy mạnh đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp, du lịch; trọng tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các khâu đột phá, trụ cột về phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án động lực thay thế. Dự kiến về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11-12%; bình quân đầu người đạt 59-60 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.500 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt mức 23.000-23.500 tỷ đồng…Về xây dựng Đảng, tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của tỉnh đã đề ra, tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ các khâu đột phá, đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trước thềm xuân mới Canh Tý, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Năm mới đạt nhiều thắng lợi mới!

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
trao huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” cho cán bộ lãnh đạo, hưu trí cao cấp.

Tại buổi họp mặt kỷ niệm, đồng chí Trương Xuân Thìn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đại diện cán bộ hưu trí trong tỉnh cũng phát biểu ý kiến bày tỏ niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và phấn khởi, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước, tỉnh nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn, đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà, hứa quyết tâm thi đua học tập, lao động, xung kích hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2020.

Dịp này, Tỉnh ủy đã tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” cho 87 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, hưu trí cao cấp, Tỉnh uỷ viên các khóa đã nghỉ hưu, cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.