Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 16-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2020. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Năm 2019, công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch được ngành VHTT-DL tỉnh triển khai sâu rộng, đồng bộ. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thông tin, liên hoan, cổ động, triển lãm, văn nghệ, thể thao... được triển khai rộng khắp, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KT-XH). Hoạt động Du lịch tiếp tục có bước phát triển nhanh, trong năm 2019 đã đón trên 2,3 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ; thu nhập từ hoạt động du lịch ước đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 8,7% so với kế hoạch đề ra...

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm 2020, ngành VHTT-DL tiếp tục đoàn kết, quyết tâm hơn nữa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; duy trì và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm đối với hoạt động thuộc các lĩnh vực ngành quản lý. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Phấn đấu trong năm 2020 chỉ tiêu tăng trưởng du lịch đạt và vượt kế hoạch, lượng khách ước đạt 2,6 triệu lượt khách, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 1.500 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các thành tích đạt được của ngành VHTT-DL trong năm qua. Năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để triển khai có hiệu quả các hoạt động của ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các hoạt động văn hóa cộng đồng; tiếp tục đầu tư, nâng cao trình độ cho các vận động viên thể thao thành tích cao và thể dục thể thao phong trao; tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp để du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh; chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc của ngành.

Tại hội nghị, Sở VHTT-DL cũng đã tổ chức trao tặng các Bằng khen của Thủ Thủ tướng Chính Phủ; Cờ thi đua của Bộ VHTT, DL và Bằng khen của Bộ VHTT-DL cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.