Ninh Sơn: Kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ 2020

Ngày 16-1, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (HĐNVQS) huyện Ninh Sơn báo cáo kết quả khám tuyển NVQS và kết quả phát lệnh gọi công dân nhập ngũ 2020.

Đến nay, HĐNVQS huyện đã hoàn tất việc khám tuyển NVQS, chốt quân số và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Kết quả điều khám 533 công dân; trong đó, đến khám 436/533 công dân, đạt 81,8%; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ 181/181 lệnh gồm các đơn vị: Xã Lâm Sơn 37 công dân, thị trấn Tân Sơn 34 công dân, xã Nhơn Sơn 23 công dân, xã Mỹ Sơn 21 công dân, xã Quảng Sơn 20 công dân, xã Ma Nới 19 công dân, xã Lương Sơn 16 công dân và xã Hòa Sơn 11 công dân.

Để làm tốt công tác giao nhận quân, HĐNVQS huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở; các thành viên tiếp tục bám sát địa bàn, làm tốt công tác vận động công dân tuân thủ việc thi hành Luật NVQS.