Họp mặt nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo và các cá nhân tiêu biểu

Ngày 15-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt đại biểu nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo và các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, định hướng năm 2020. Trong năm 2019, tỉnh có bước phát triển ổn định; 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tăng trưởng kinh tế đạt 13,18; thu ngân sách đạt trên 4.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho hộ nghèo, các gia đình chính sách được chú trọng; đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

Họp mặt nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo và các cá nhân tiêu biểu năm Canh Tý 2020. 

Các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu mà tỉnh nhà đạt được; đồng thời đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh về các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo xây dựng đời sống cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của các nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo và các cá nhân tiêu biểu đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo và các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân, góp phần cùng các cấp chính quyền, đoàn thể xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày thêm giàu đẹp.