Bộ Công an và Bộ Quốc phòng giao ban trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 15-1, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quân đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa 2 Bộ trong năm 2019 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị.

Đại biểu các lực lượng: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, lực lượng Công an, Quân đội tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2020 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 07 ngày 29-6-2012 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng và kế hoạch phối hợp giữa hai Bộ năm 2019. Hai Bộ đã hiệp đồng bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương; giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự và kiềm chế gia tăng của các loại tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hoà bình, ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Quán triệt, triển khai những nội dung cốt lõi của Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ (thay thế cho Nghị định số 77), Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thống nhất nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2020 là tiếp tục hiệp đồng rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng, phát triển và triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các dịp lễ, tết; phương án phối hợp bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trong tình huống bạo loạn, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp nhận định, đánh giá chính xác, dự báo sớm tình hình chiến lược, kịp thời báo cáo đề xuất với Đảng, Nhà nước các biện pháp, đối sách đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, kịp thời báo cáo và tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai các biện pháp để ổn định sớm tình hình tại cơ sở.