Hiệp hội Du lịch tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2020

Ngày 14-1, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020.

Năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả khả quan. Theo đó, Hiệp hội đã triển khai nhiều hoạt động tích cực nhằm vận động hội viên, doanh nghiệp tăng cường đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế để xây dựng và củng cố sản phẩm du lịch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ được tăng cường. Hiệp hội tăng cường liên kết, quảng bá hình ảnh quê hương Ninh Thuận để thu hút khách đến tham quan, khám phá. Cụ thể, thu ngân sách đạt 4.050 tỷ đồng, vượt 50% so với kế hoạch năm; thu hút hơn 2,35 triệu lượt khách, tăng 7.3% sơ với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 100 ngàn lượt khách, tăng 25% cùng kỳ, doanh thu ước tính đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ...

Hiệp hội Du lịch tỉnh Khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

Năm 2020, Hiệp hội du lịch tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chấp hành hiệp hội; tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên trên địa bàn tỉnh giao lưu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát triển sản phẩm du lịch; thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch tỉnh; ban hành cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp phát triển du lịch.

Dịp này, Hiệp hội đã ra mắt Chi hội Bất động sản và khen thưởng 11 tập thể, đơn vị và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.