Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Kế hoạch năm 2020

Ngày 14-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành NN&PTNT. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, ngành NN&PTNT nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt hơn 11.549 tỷ đồng, tăng 6,32% so với năm 2018. Các địa phương tập trung chuyển đổi cây trồng được hơn 1.680 ha, vượt 4,3% kế hoạch. Công tác triển khai thực hiện mô hình sản xuất cánh đồng lớn, mô hình san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng tia laser thu được nhiều kết quả, tạo đột phá trong tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Tính đến đầu tháng 11- 2019, toàn tỉnh triển khai được 24 cánh đồng lớn với tổng diện tích hơn 2.913 ha, vượt 1,42% kế hoạch. Thực hiện đề án quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, đến nay đã nâng cấp 5 cơ sở, xây mới 2 cơ sở; xây dựng 3 mô hình chăn nuôi theo hướng liên kết. Hoạt động liên kết tiêu thụ nông sản ngày càng chặt chẽ và mở rộng hơn, giúp nông dân yên tâm sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ khai thác hải sản; chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất được tăng cường.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, ngành NN&PTNT tập trung cơ cấu lại ngành thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển và nhân rộng công nghệ tưới tiết kiệm nước; chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả qua nho, táo và cây trồng cạn; xây dựng các liên kết sản xuất; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao. Tiếp tục triển khai chương trình bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn đến năm 2020. Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại quy mô công nghiệp, bán công nghiệp, nâng cao chất lượng đàn gia súc đáp ứng yêu cầu công nghiệp chế biến, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Khai thác tiềm năng, lợi thế biển, tập trung vào lĩnh vực thế mạnh khai thác xa bờ, nuôi trồng trên biển gắn với thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân sản xuất. Toàn ngành phấn đấu đạt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản tăng 4-5%; giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt chủ động nước 125,5 triệu đồng/năm; độ che phủ rừng đạt 49-50%; tổng diện tích gieo trồng 86.000 ha; tổng đàn gia súc 478.000 con; sản lượng khai thác 113.500 tấn; sản lượng nuôi trồng thủy sản 5.945 tấn; sản lượng giống thủy sản 36,200 tỷ con; 1 huyện đạt chuẩn Huyện nông thôn mới; 4-5 xã đạt chuẩn Xã nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động của ngành Nông nghiệp, các địa phương trong xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đạt được nhiều kết quả. Năm 2020 dự báo sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn vì hạn hán, do đó ngành chức năng, các địa phương cần bám sát tình hình để chỉ đạo, điều hành phù hợp, ứng phó linh hoạt với thời tiết, những tình huống bất thường. Triển khai có hiệu quả quy hoạch thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu; chuẩn bị các phương án phòng ứng phó hạn hán gắn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tăng cường theo dõi, cập nhật các thông tin, dự báo về tình hình khí tượng thủy văn, hạn hán, xâm nhập mặn, phổ biến cho nhân dân biết để chủ động trong sản xuất và sinh hoạt.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi năm 2019; tặng bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình sản xuất cánh đồng lớn năm 2019; tặng bằng khen cho 3 hợp tác xã có thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012, góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020”.