Bác Ái: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

Ngày 14-1, UBND huyện Bác Ái tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Trong năm 2019, tình hình kinh tế-xã hội của huyện Bác Ái đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Huyện có 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 23,4% so với năm 2018; thu ngân sách trên địa bàn đạt 9,4 tỷ đồng, đạt 102,7% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 34,24%, vượt 1,06% so với kế hoạch đề ra; 2 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt 200% so với kế hoạch.

UBND huyện Bác Ái triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. Ảnh: L.Thi

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, huyện Bác Ái đặt ra những mục tiêu như: Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 2.204 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 11 tỷ đồng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 57%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; 92% dân cư sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, UBND huyện Bác Ái đề ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, huyện tập trung huy động sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tập trung vào các ngành, lĩnh vực công nghệ hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi, nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững; cơ cấu lại ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.