Tổng cục Thuế triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 13-1, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thuế năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2020 với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với sự nỗ lực của toàn ngành Thuế, trong năm 2019, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, bằng 109,3% so với dự toán và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng ghi nhận là hầu hết các khoản thu và 63/63 địa phương đều hoàn thành và vượt mức dự toán được giao. Tại tỉnh ta, năm 2019 tổng thu ngân sách đạt 4.274 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 2.895 tỷ đồng, đạt 125,1% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 120,6% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 16,8% so với số thu năm ngoái.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: V.Thanh

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Tổng Cục Thuế đề ra 18 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính để tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong đó, trọng tâm bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính để chủ động triển khai thực hiện tốt công tác thu ngân sách; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu, xử lý thu hồi nợ thuế; triển khai hiệu quả công tác quản lý các nguồn thu; đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế... Phấn đấu đến cuối năm đạt tổng số thu 1.254.300 tỷ đồng, vượt 3% so với nhiệm vụ mà Quốc hội, Chính phủ và Bộ tài chính giao; trong đó dầu thô đạt 35.200 tỷ đồng và thu nội địa đạt 1.219.100 tỷ đồng, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ.