Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thanh tra năm 2020

Ngày 13-1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Năm 2019, toàn ngành đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 83.968 tỷ đồng và 897 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.967 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 113.625 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 5.315 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 94 vụ, 121 đối tượng. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 21.333/24.726 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 86,3%. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 66 tỷ đồng, hơn 15 ha đất; trả lại quyền lợi cho 1.433 người, kiến nghị xử lý hành chính 399 người, chuyển cơ quan điều tra 13 vụ, 126 đối tượng.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra còn có những hạn chế nhất định. Một số cuộc thanh tra còn kéo dài; tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc giải quyết còn chậm, kéo dài. Tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị: Thời gian tới, toàn ngành Thanh tra cần tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề về lĩnh vực giáo dục, bảo hiểm; tăng cường phối hợp để hạn chế và xử lý kịp thời chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả.