131 thí sinh dự thi vòng 2-Kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày 12-1, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp tỉnh, Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2019 của UBND tỉnh tổ chức thi viết vòng 2-Kỳ thi tuyển công chức năm 2019. Tham gia vòng thi có 131 thí sinh đạt kết quả thi ở vòng 1. Các thí sinh tham gia vòng 2 sẽ thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành, thời gian làm bài 180 phút.

Các thí sinh dự thi vòng 2-Kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của tỉnh.