Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ 2020

Ngày 10-1, Đoàn Khối Cơ quan - Doanh Nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm qua, Đoàn Khối Cơ quan - Doanh Nghiệp tỉnh đã chủ động, tập trung, bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, có sức lan tỏa trong thanh niên. Qua đó, Đoàn Khối đã chỉ đạo 100% TCCS Đoàn vận động ĐVTN thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có hình thức tổ chức và tham gia các lớp, các đợt nghiên cứu, học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng; toàn Khối đã đã tổ chức 326 đợt hoạt động Ngày Chủ nhật xanh thu hút gần 5.000 lượt ĐVTN tham gia; 100% TCCS Đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện Công trình, phần việc Thanh niên Xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp, toàn đoàn khối đã thực hiện trồng mới trên 1.600 cây xanh các loại... Tính đến đầu tháng 1-2020, Đoàn Khối có 50 cơ sở Đoàn trực thuộc (3 Đoàn Trường, 14 Đoàn cơ sở và 37 chi đoàn cơ sở). Tổng số đoàn viên hiện tại trong toàn Khối là 2.936 đoàn viên...

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh trao cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích.

Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2020, Đoàn Khối Cơ quan - Doanh Nghiệp tỉnh đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức các phong trào thi đua trong tuổi trẻ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Tăng cường truyền thông “Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”....

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan - Doanh Nghiệp tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 8 tập thể đã đạt được thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu niên 5 năm liên tiếp (2015-2019); tặng cờ thi đua cho 4 tập thể đã đạt được thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu niên 3 năm liên tiếp (2017-2019); tặng cờ thi đua cho tập thể Đoàn cơ sở Bệnh viện tỉnh đã đạt thành tích Dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Hành chính sự nghiệp năm 2019; tặng cờ thi đua cho tập thể Đoàn cơ sở Công ty Điện lực tỉnh đã đạt thành tích Dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp năm 2019…