Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh: Phát huy truyền thống vẻ vang

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, trong năm qua bằng những phong trào, hoạt động thiết thực, tổ chức Hội và các thế hệ Cựu thanh niên xung phong (TNXP) trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên vượt qua khó khăn, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, ổn đinh cuộc sống, thắt chặt tình đồng đội.

Đồng chí Nguyễn Trường Tam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Hiện nay Hội có 1.430 hội viên, trong đó có 618 hội viên là nữ và 265 hội viên là đảng viên; có 44 cơ sở ở cấp hội cơ sở xã, phường, thị trấn và 152 chi hội thuộc thôn, khu phố. Trong năm, Hội cựu TNXP tỉnh đã tập trung triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn, thực hiện các cuộc vận động, qua đó đã có 86% cán bộ hội viên và 77% các tổ chức Hội cựu TNXP trong tỉnh hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và có 98% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Lãnh đạo Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019.

Năm qua, để phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổ chức cho 120 cán bộ, hội viên tham gia hoạt động về nguồn tại chiến khu xưa thuộc xã Phước Bình (Bác Ái), qua chuyến đi đã giúp các hội viên đoàn kết và thắt chặt tình đồng đội.

Bên cạnh đó, các cấp hội cơ sở còn xây dựng được Quỹ Nghĩa tình đồng đội với số tiền 311 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, các tổ chức hội cơ sở đã hỗ trợ cho 15 hội viên vay với tiền 150 triệu đồng, để hội viên đầu tư sản xuất theo vụ mùa và buôn bán nhỏ, làm kinh tế thoát nghèo. Theo đó, hiện nay có 80 hộ hội viên làm kinh tế giỏi, chiếm 5%, điển hình là gia đình hội viên Trần Thị Tân, với mô hình sản xuất muối, chế biến hải sản; hội viên Lê Trung Lanh với mô hình kinh doanh nhà nghỉ, gắn với buôn bán thức ăn gia súc; số hội viên làm kinh tế có đời sống khá có 475 hội viên, chiếm 33%.

Trong tiết trời ấm áp của mùa xuân đang về, chúng tôi có mặt tại gia đình chị Trần Thị Tân, ở xã Tri Hải (Ninh Hải) là một trong những hội viên TNXP vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Tiếp chúng tôi, chị Tân chia sẻ: Tôi tình nguyện tham gia TNXP từ tháng 7-1972, tại đơn vị Đại đội 478 thuộc Tổng đội 40. P18. Là đơn vị phục vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc tỉnh Hà Tĩnh, phục vụ kháng chiến đến cuối năm 1973 thì tôi được xét đi học và năm 1977 được điều động vào công tác tại Xí nghiệp Muối Phương Cựu, Đầm Vua (Ninh Hải). Đến năm 2003 tôi quyết định xin thôi việc và về địa phương để sản xuất muối. Được sự quan tâm của chính quyền, đặc biệt là Hội Cựu TNXP tỉnh đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi đẩy mạnh sản xuất với mô hình kết tinh muối trên bạt nhựa. Đến nay, tôi đã có đồng muối với diện tích 5ha, đã giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động tại địa phương. Với những người lính già như chúng tôi thì Hội Cựu TNXP thật sự đã trở thành ngôi nhà chung ấm áp, thắm tình đồng đội.

Ngoài ra, Ban công tác nữ Cựu TNXP luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng các hoạt động. Trong hoạt động nghĩa tình đồng đội, đã tích cực vận động cán bộ, hội viên thực hành tiết kiệm như: nuôi heo đất, góp hũ gạo tình thương, nhằm chăm lo giúp đỡ cho nữ cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo đau ốm, hoạn nạn và giúp nhau làm kinh tế, vượt khó vươn lên thoát nghèo. Mặt khác, vận động cán bộ, hội viên thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch” và vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng gia đình có đời sống văn hóa, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Trường Tam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Trong năm 2020, các cấp hội sẽ tiếp tục vận động cán bộ, hội viên học tập và thực hiện theo Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, vận động tuyên truyền hội viên tiếp tục phát huy truyền thống giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận giàu đẹp, văn minh.