Khai mạc Hội thi giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ III

Ngày 10-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ III, năm học 2019-2020.

Tham gia hội thi có 77 giáo viên thuộc 18 trường THPT, dự thi ở 12 môn, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Thể dục, Quốc phòng an ninh. Các giáo viên trải qua 2 vòng thi: Lý thuyết, sáng kiến/nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và thực hành. Những giáo viên có bài thi lý thuyết đạt từ 8,0 điểm trở lên và sáng kiến đạt yêu cầu (6,0 điểm) sẽ được tham gia vòng thi thực hành với 2 tiết dạy trên lớp.

Các đại biểu dự Hội thi giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ III. Ảnh: P.Lâm

Hội thi giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh được tổ chức 4 năm một lần nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học; tuyển chọn, công nhận, tuyên dương và nhân rộng những điển hình giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh; tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý thể hiện năng lực, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; đồng thời là căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.