Khối Thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT miền Đông Nam Bộ triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 10-1, Khối Thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT) miền Đông Nam Bộ gồm các tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Ninh Thuận, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và KCN Việt Nam - Singapore đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, các đơn vị trong khối đã triển khai thực hiện tốt công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các phong trào thi đua được phát động dưới nhiều hình thức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị trong khối. Theo đó, hoạt động của các doanh nghiệp trong khối có sự tăng trưởng mạnh và đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể, đã thu hút 600 dự án đầu tư, trong đó có 159 dự án trong nước và 449 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 22.484 tỷ đồng; doanh thu đạt 134.613,79 triệu USD, tăng 180% so với năm 2018; nộp ngân sách tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tăng 45,5%, kim ngạch nhập khẩu tăng 15,5% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm cho 1.643.089 lao động…

Khối Thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT miền Đông Nam bộ triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: X.Nguyên

Để thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Khối thi đua tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn vướng mắc, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành để phong trào thi đua yêu nước năm 2020 thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy các hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KCX, KKT gặt hái được nhiều thành công, đưa vùng kinh tế khu vực miền Đông Nam Bộ phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Dịp này, Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT miền Đông Nam Bộ đã bầu Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Thuận làm Khối trưởng năm 2020.