Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngày 10-1, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2019 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Trong năm 2019, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao chất lượng sáng tác phục vụ nhiệm vu chính trị địa phương. Hội tuyển chọn 14 tác phẩm tiêu biểu của hội viên gởi tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phấm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018- 2019. Phối hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam và Nguyên tiêu Kỷ Hợi- 2019 với chủ đề “Hướng về Biên cương Tổ quốc; tổ chức tốt cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật với chủ đề “Ninh Thuận- quê hương tôi yêu”. Trưng bày 80 tác phẩm ảnh nghệ thuật trong dịp kỷ niệm 27 năm tái lập tỉnh, kỷ niệm 44 năm giải phóng quê hương Ninh Thuận; triển lãm giới thiệu sách ảnh “Ninh Thuận- nơi ta đến” của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Văn Hùng. Tạp chí Văn nghệ Ninh Thuận xuất bản 2 tháng/kỳ, đáp ứng tốt nhu cầu phổ biến tác phẩm của hội viên và thưởng thức văn học nghệ thuật của nhân dân. Tỉnh ta có nhiều hội viên đoạt giải thưởng về văn học nghệ thuật cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia tạo động lực cho văn nghệ sĩ thi đua sáng tạo tác phẩm mới...

Đồng chí Phạm Văn Muộn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể đạt tích xuất sắc năm 2019.

Năm 2020, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới đến toàn thể cán bộ, hội viên. Vận động hội viên đẩy mạnh hoạt động sáng tác với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quê hương, con người Ninh Thuận; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao chất lượng xuất bản ấn phẩm Tạp chí Văn Nghệ Ninh Thuận đáp ứng tốt nhu cầu bạn đọc.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội trao quyết định kết nạp 7 hội viên mới, nâng tổng số lên 235 hội viên; đồng thời khen thưởng 11 tập thể đạt thành xuất sắc trong công tác hội năm 2019.