Ninh Hải: Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng

Thực hiện Chỉ thị số 23/2016-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện và các cấp ủy đảng cùng với sự chủ động, thường xuyên của các phòng ban chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn về công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đến nay tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, góp phần tạo nên diện mạo mới về cảnh quan đô thị của một trung tâm du lịch biển. Đồng thời, đây cũng là tiền đề để thu hút các nhà đầu tư nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ninh Hải được tỉnh quyết định phê duyệt là trung tâm kinh tế biển của tỉnh, theo đó trong quy hoạch, Ninh Hải được định hình phát triển theo 3 hướng: Khu vực Vĩnh Hy, Đầm Nại, trung tâm thị trấn Khánh Hải và đô thị Thanh Hải. Do đó, Ninh Hải được ưu tiên đầu tư mạnh để khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch, bất động sản. Với địa bàn rộng cùng với nhu cầu về kinh doanh, dịch vụ và nhu cầu nhà ở riêng lẻ của người dân tăng nhanh làm cho tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tăng mạnh. Để đảm bảo không phát sinh các trường hợp xây dựng trái phép, UBND huyện chỉ đạo các Ban Quản lý thôn và khu phố thường xuyên kiểm tra, quản lý theo trách nhiệm và thông báo với UBND cấp xã, thị trấn nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, các tuyến Tỉnh lộ 704, 705 và tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn các xã Tân Hải, Xuân Hải.

Nhờ tăng cường công tác kiểm tra tình hình quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn cùng với sự quyết liệt của chính quyền địa phương nên các trường hợp vi phạm đều được kiên quyết xử lý và kịp thời cưỡng chế phá dở các công trình, nhà ở vi phạm theo quy định pháp luật về đất đai và xây dựng. Riêng năm 2019, qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính xây dựng trên đất nông nghiệp, sử dụng đất không đúng mục đích 16 trường hợp, xử phạt với số tiền trên 55 triệu đồng. Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, UBND huyện Ninh Hải cũng tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp đối với các tập thể, cá nhân về trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, đất đai đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, người đứng đầu cán bộ, công chức. Theo đó, từ năm 2017 đến 2019 đã kiểm điểm trách nhiệm đối với 10 tập thể và 17 cá nhân. Đồng thời, thiết lập đường dây nóng phản ánh tình hình xây dựng trật tự trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, cho biết thời gian tới, để công tác quản lý trật tự xây dựng trên đạt hiệu quả, UBND huyện tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật trật tự xây dựng, đất đai, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức để chấp hành tốt pháp luật. Đồng thời, cung cấp các quy hoạch xây dựng, phạm vi ranh giới các khu vực chỉnh trang, dự án xây dựng mới trên địa bàn cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã, thị trấn để phối hợp giám sát, phát hiện sai phạm. Các ban ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, xác định nhu cầu đất ở của người dân, hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng nhà ở phù hợp quy hoạch; công bố, công khai các quy hoạch xây dựng được phê duyệt, khu vực cấm xây dựng, không cho chuyển mục đích sử dụng đất để người dân được biết và chấp hành.

Có thể thấy, việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cùng với sự quyết liệt trong xử lý các sai phạm về lĩnh vực xây dựng trong thời gian qua trên địa bàn huyện Ninh Hải đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, đất đai. Qua đó, góp phần ổn định tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.