Mặt trận huyện Ninh Sơn: Vận động thực hiện tốt mô hình "Xứ đạo bình yên"

Là địa phương có đông bà con giáo dân (chiếm 27% dân số), sinh hoạt tại 9 giáo sứ trên địa bàn, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Ninh Sơn đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn, để góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, MTTQ các cấp cùng với chính quyền và các đoàn thể địa phương đã phối hợp vận động xây dựng thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự ở địa bàn khu dân cư, vùng đồng bào có đạo, trong đó nổi bật hơn cả phải kể đến là mô hình ‘Xứ đạo bình yên” tại Giáo xứ Triệu Phong và Giáo xứ Thạch Hà, xã Quảng Sơn, bđịa phương có 95% dân số là bà con giáo dân.

 

Lãnh đạo huyện Ninh Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hoạt động mô hình “Xứ đạo bình yên”. Ảnh: N.Sơn

Cùng với việc vận động đồng bào có đạo phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, Ban Công tác Mặt trận các thôn đã phối hợp với Hội đồng Giáo xứ và các Giáo họ thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con giáo dân thực hiện phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và nội quy, quy ước về xây dựng “Xứ đạo bình yên”. Tổ chức cho các hộ gia đình trong giáo xứ ký kết hơn 1.000 bản quyết tâm để xây dựng “Xứ đạo bình yên” và 1.500 bản cam kết không vi phạm về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. Tổ chức 15 buổi họp dân để tuyên truyền về tình hình ANTT trên địa bàn, kết hợp đưa 45 đối tượng vi phạm ra kiểm điểm, giáo dục trước dân. Cùng với đó, Mặt trận đã phối hợp vận động thành lập 4 Đội xung kích giữ gìn an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông (ANTT & TTATGT) tại các thôn Triệu Phong 1, Triệu Phong 2 và Thạch Hà 1, Thạch Hà 2; các thành viên trong Đội xung kích, là hạt nhân hoạt động của mô hình “Xứ đạo bình yên”. Qua 5 năm đi vào hoạt động, các đội xung kích đã tiếp nhận 63 nguồn tin liên quan; kịp thời nắm bắt tình hình, cung cấp cho Công an địa phương nhiều thông tin liên quan đến các đối tượng vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản, đánh bạc, tệ nạn ma túy, gây rối an ninh trật tự...trên địa bàn. Vận động nhân dân giao nộp 15 vũ khí thô sơ, 5 súng bắn bi bằng hơi cồn; phối hợp giải quyết 35 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ người dân. Tổ chức hơn 1.200 ca tuần tra, với 3.688 lượt người tham gia; nhắc nhở 68 lượt nhóm thanh niên tụ tập chơi khuya, 28 trường hợp liên quan đến TTATGT; tham gia 22 ngày công tu sửa đường, cầu cống trong khu dân cư.

Qua thực tiễn hoạt động của mô hình “Xứ đạo bình yên”, đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của bà con giáo dân trong việc tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện có hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội; không ngừng củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.