Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam triển khai hoạt động công đoàn năm 2020

Ngày 9-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm qua, LĐLĐ huyện đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp phát động; phối hợp với các ngành chức năng của huyện giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong năm đã phát triển được 106 đoàn viên mới, thành lập 4 Công đoàn cơ sở; giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 45 đảng viên; vận động Quỹ Mái ấm công đoàn được 78 triệu đồng, đạt 105% chỉ tiêu giao, xây dựng 2 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở...

Lãnh đạo LĐLĐ huyện tặng giấy khen cho tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc
trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn và Công tác nữ công năm 2019.

Năm 2020, LĐLĐ huyện tập trung đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương. Phấn đấu phát triển 70 đoàn viên mới; phát triển thêm 1 Công đoàn cơ sở; 100% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể; 70% đoàn viên cuối năm được phân loại đoàn viên xuất sắc; giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 50 đảng viên...