Hội Đông y tỉnh: Tổng kết công tác hội năm 2019

Ngày 8-1, Hội Đông y tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024 và tổng kết công tác hội năm 2019.

Trong năm 2019, hoạt động của Hội Đông y tỉnh tiếp tục được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Các cấp Hội không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, y đức; phát triển mạng lưới tổ chức hội; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên; duy trì phát triển vườn cây thuốc nam; khám chữa bệnh cho 159.481 lượt người, đạt 106,32% chỉ tiêu; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 27.212 lượt người, đạt 108,85% chỉ tiêu đề ra.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ II và tổng kết công tác hội năm 2019 của Hội Đông y tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Hội Đông Y tỉnh tiếp tục làm tốt các hoạt động: Giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; bảo tồn, phát triển dược liệu; đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; xã hội nhân đạo; kế thừa y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Toàn Hội phấn đấu khám chữa bệnh cho trên 150.000 lượt người; khám chữa bệnh miễn phí cho trên 25.000 lượt người thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh cũng đã triển khai một số công việc sau Đại hội Hội Đông Y tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.