Màu nắng quê

Nắng vàng trải ấm đường đi

Buông trên hoa lá xanh rì bóng cây

Tuổi thơ thong thả những ngày

Kết con diều giấy mà bay lên trời

Một miền quê nhỏ vui tươi

Lá khô mua lấy nụ cười hồn nhiên

Lối mòn cỏ mọc bình yên

Những bàn chân nhỏ bên miền yêu thương

Hoa bầu, hoa mướp vấn vương

Cánh chuồn cánh bướm lượn vờn loanh quanh

Chiều nghiêng sợi khói mỏng manh

Quyện trong màu nắng để thành ca dao

Thời gian năm tháng qua mau

Ngày xanh ký ức gói vào trong tim

Để khi chợt nhớ gọi tên

Ta về tìm lại những miền chưa phai.