Ninh Hải: Hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Ninh Hải tích cực triển khai thực hiện hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động.

Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều điển hình nông dân vươn lên làm giàu trên các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ thương mại, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Các điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi chung tay xây dựng diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Nhìn lại kết quả sản xuất năm 2019 của huyện Ninh Hải cho thấy lực lượng nông dân trên địa bàn 9 xã, thị trấn huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất- kinh doanh, khai thác hải sản đạt và vượt kế hoạch. Đơn cử, sản lượng lương thực toàn huyện đạt 43.200 tấn, đạt 113,6% kế hoạch, tăng 2,1% so với năm 2018; khai thác hải sản đạt 16.170 tấn, đạt 115,5% kế hoạch, tăng 15,33%; sản lượng muối đạt 337.000 tấn, đạt 126,2% kế hoạch, tăng 15,3% so với cùng kỳ; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới xuống còn 2%...Nông dân nỗ lực thi đua lao động bảo đảm đời sống gia đình no ấm, tích cực góp phần phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh địa phương. Hội Nông dân huyện Ninh Hải có 5.558 hội viên sinh hoạt tại 50 chi hội thôn, khu phố thuộc 9 cơ sở hội xã, thị trấn. Hội Nông dân phối hợp với các ngành liên quan mở nhiều lớp tập huấn thu hút đông đảo hội viên tham gia học tập các chuyên đề chuyển giao kỹ thuật sản xuất, tiếp cận thị trường, áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước, canh tác cánh đồng lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thời tiết khô hạn, nuôi trồng hải sản đạt hiệu quả kinh tế cao, sản xuất bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thành lập các tổ nhóm nghề nghiệp giúp nhau phát triển kinh tế gia đình tăng trưởng nhanh, bền vững. Hội Nông dân phối hợp với các ngân hàng thương mại cho hội viên vay vốn tín dụng đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônNinh Hải cho các nông hộ trên địa bàn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất với tổng dư nợ đến cuối năm 2019 đạt 197,7 tỷ đồng gồm 4.487 hộ vay. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 3.193 nông hộ vay 78,9 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi, tạo việc làm, nâng cao thu nhập vươn lên thoát nghèo bền vững. Nguồn vốn Hỗ trợ nông dân của tổ chức Hội cho 238 lượt hộ vay 6,2 tỷ đồng thực hiện 28 dự án nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp…

Nông dân thị trấn Khánh Hải trồng nho theo tiêu chuẩn VietGAP đạt hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập.

Nông dân huyện Ninh Hải mạnh dạn khai thác tiềm năng, lợi thế kinh tế địa phương, đầu tư vốn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng với các mô hình như: “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa; VietGAP trên các loài cây đặc sản nho, táo, tỏi; tưới tiết kiệm nước trên cây trồng cạn; nuôi trồng thủy sản; sản suất muối trải bạt; chăn nuôi gia súc vỗ béo; thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên cây măng tây xanh, nho, hành tím; nuôi cá mú thương phẩm trong ao đất; trồng rừng ngập mặn kết hợp nuôi trồng thủy sản…Các hội viên tham gia thực hiện mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập bảo đảm cuộc sống gia đình. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện Ninh Hải có 3.451 lượt hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, chiếm 50% so với số đăng ký. Trong đó, có 6 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương; cấp tỉnh có 49 hộ; cấp huyện có 188 hộ, cấp xã có 3.208 hộ. Tính riêng trong năm 2019, toàn huyện Ninh Hải có 2.056 nông hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; gồm có 3 nông hộ đạt danh hiệu cấp Trung ương, 26 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh; 85 nông hộ đạt danh hiệu cấp huyện; 1.942 nông hộ đạt danh hiệu cấp xã.

Đồng chí Trần Hữu Nhân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ninh Hải cho biết: Các cấp Hội Nông dân tuyên truyền, vận động hội viên đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, nuôi trồng thủy sản giống mới được nông dân tích cực hưởng ứng thực hiện đem lại hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, tích cực tham gia dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục vận động hội viên đoàn kết đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tích cực tham gia nâng cao tiêu chí các xã đạt chuẩn nông thôn mới và chung tay xây dựng huyện Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Qua đó góp phần cùng các ngành, các cấp thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.