Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 31-12, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho 70 đại biểu đại diện cho người tiêu dùng là phụ nữ.

Tại hội nghị, các đại biểu được tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; các nghị định của Chính phủ gồm: Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27-10-2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19-11-2015 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 185/2013/NĐ-CP. Qua hội nghị, các học viên đã hiểu rõ hơn về những nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác khi mua hàng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.