Biển báo giao thông bị hỏng còn trơ cột

Trên đoạn đường 16 Tháng 4, ngay tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) có 2 tấm biển báo giao thông mất mặt biển, chỉ còn trơ lại cột bị xiêu vẹo. Đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục nhằm giúp người đi đường chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ cũng như giữ mỹ quan đô thị.

Biển giao thông trơ cột, cột bị xiêu vẹo.