Tuyên truyền, hướng nghiệp, tư vấn nghề cho bộ đội xuất ngũ

Ngày 23-3, UBND tỉnh tổ chức tổng kết Đề án dạy nghề theo Quyết định 9237/QĐ-UBND tỉnh, ngày 29-12-2004 về dạy nghề cho 2 ngày nghỉ cuối tuần cho bộ đội tại ngũ dưới sự chủ trì của đ/c Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua 6 năm triển khai thực hiện đề án, BCH Quân sự tỉnh đã chiêu sinh 600 học viên, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó 208 học viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả, 538 học viên được cấp chứng chỉ nghề, đạt 96,8% so với quân số tham gia học tập. Nhiều học viên sau khi xuất ngũ đã có việc làm ổn định.

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Ảnh: Văn Miên

Sau khi có Quyết định 121/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì từ năm 2010, tất cả bộ đội xuất ngũ có nhu cầu học nghề đều được Nhà nước hỗ trợ một lần để học nghề; vì vậy từ năm 2011, tỉnh ta thống nhất không triển khai đề án dạy nghề cho bộ đội tại ngũ nữa. Để thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ theo Quyết định 121 về đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương cần đa dạng hơn nữa các hình thức tuyên truyền, hướng nghiệp, tư vấn nghề cho bộ đội xuất ngũ. Hàng năm, các trường nghề trong tỉnh cần liên kết với các doanh nghiệp, nhà máy…có nhu cầu sử dụng lao động để thông báo chiêu sinh học viên, trong đó chú trọng đến bộ đội xuất ngũ.