Trung tâm Khuyến nông tỉnh chú trọng triển khai các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh luôn đồng hành, sát cánh cùng nông dân hỗ trợ sản xuất, nhân rộng các mô hình chuyển giao khoa học - kỹ thuật, góp phần cùng với các địa phương đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2019, ngành Nông nghiệp tập trung thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11-11-2016 của Tỉnh ủy về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, coi đây nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, nông dân thực hiện chương trình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã phối hợp tổ chức 84 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, với 2.946 lượt người tham gia. Công tác tập huấn đảm bảo đúng tiến độ và đáp ứng được kế hoạch. Nội dung tập huấn, phương pháp giảng dạy phù hợp với trình độ dân trí ở từng khu vực, truyền đạt kịp thời kiến thức kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp, những cách làm hay. Đơn cử, vào cuối tháng 9, đơn vị tổ chức tập huấn với nội dung “Kỹ thuật chăn nuôi cừu” cho nông dân huyện Ninh Hải. Lớp tập huấn giúp bà con tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới trong quy trình chăm sóc, phòng trị bệnh cho cừu và phương pháp chế biến các loại thức ăn cho cừu, góp phần cải thiện nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa mưa và mùa khô.

Mô hình Nuôi tôm thẻ ứng dụng công nghệ cao do Trung tâm Khuyến nông tỉnh trưng bày tại
Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp tổ chức vào tháng 4-2019 thu hút đông đảo nông dân tham quan, học hỏi làm theo.

Thực hiện Nghị quyết 05/NQ/TU ngày 10-10-2016 của Tỉnh ủy về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, trong năm Trung tâm Khuyến nông tỉnh nhân rộng các mô hình có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực. Bên cạnh hướng dẫn nông dân tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình triển khai măm 2018, đơn vị còn triển khai hàng chục mô hình mới có hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình Chuyển đổi trồng thâm canh đậu phộng trên đất lúa kém hiệu quả ở xã Phước Thái (Ninh Phước) giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch chuyển đổi cây trồng. Lĩnh vực chăn nuôi, đáng kể là mô hình chế biến thức ăn cho gia súc triển khai ở xã Phước Sơn và Phước Vinh, với quy mô 60 hộ tham gia đã tận dụng được nguồn phụ phẩm nông nghiệp để dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi trong mùa khô hạn.

Nhìn lại hoạt động khuyến nông năm 2019 để thấy, công tác triển khai các mô hình đã đi vào chiều sâu, quy mô rộng, bao trùm tất cả các lĩnh vực. Đối với nuôi trồng thủy sản, đáng kể là mô hình nuôi cá mú trong ao tại huyện Ninh Hải, mô hình nuôi tôm thẻ ứng dụng công nghệ cao đã góp phần vào đa dạng hóa đối tượng nuôi, cải tạo môi trường mặt nước. Đơn vị cũng đã phối hợp xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế ở từng khu vực, chương trình khuyến nông phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp nhờ đó có sức lan tỏa rộng. Công tác chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu của nông dân, góp phần thực hiện chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao của tỉnh có hiệu quả. Từ thực hiện mô hình trình diễn kỹ thuật san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng laser trong sản xuất lúa tại xã Phước Sơn; trình diễn giảm lượng giống gieo sạ lúa truyền thống bằng máy phun đa năng giảm được nhiều chi phí sản xuất, tạo đột phá về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Tin, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, cho biết: Năm 2020, bám sát định hướng phát triển của ngành Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đề ra nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục hỗ trợ, triển khai nhân rộng các mô hình tưới tiết kiệm nước, chuyển đổi đất lúa kiém hiệu quả sang cây trồng cạn. Phát triển các mô hình, đối tượng cây trồng, vật nuôi có lợi thế, có giá trị gia tăng cao như nho, táo, măng tây xanh. Tăng cường mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt thích ứng với biến đổi khí hậu, trang bị kiến thức cho nông dân, cán bộ hợp tác xã triển khai các mô hình sản xuất mới có hiệu quả. Trước mắt, trong vụ đông-xuân 2019-2020, đơn vị chủ trì phối hợp với ngành chức năng, các địa phương rà soát, tổng hợp diện tích, đối tượng cây trồng chuyển đổi phù hợp với nguồn nước, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở từng khu vực.