Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người năm 2019

Ngày 26-12, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng chống mua bán người năm 2019 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2020. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Năm qua, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào TDBVANTQ tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác, tích cực triển khai thực hiện các văn bản luật, các chương trình, chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm, ma túy, tội phạm mua bán người. Đã kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về tội phạm, đặc biệt là đấu tranh về phòng, chống tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao, ma túy, môi trường. Trong năm xảy ra 289 vụ tội phạm về trật tự xã hội, trong đó có 14 vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Ban Chỉ đạo tỉnh đã sử dụng đồng bộ các biện pháp giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp, truy tố và xét xử các loại tội phạm nghiêm trọng; tăng cường quan hệ phối hợp giữa các ngành trong phòng chống tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát động quần chúng ở các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Ảnh: B.Thương

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2020, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào TDBVANTQ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Tiếp tục phát huy vai trò các tổ chức chính trị-xã hội trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội; chú trọng chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm. Chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội và ANTT.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả đạt được của công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, ổn định an ninh trật tự năm 2019, qua đó góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà; đồng thời chỉ ra một số thực trạng phát sinh về tình hình tội phạm cần quan tâm. Xác định rõ công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, tội phạm mua bán người là nhiệm vụ rất quan trọng, đồng chí chỉ đạo trong năm nay, các địa phương, các ngành cần tăng cường các giải pháp thực hiện và quan tâm công tác quản lý các đối tượng vi phạm ANTT tại cộng đồng; đặc biệt là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của hệ thống chính trị. Đối với công tác phòng, chống ma túy, đồng chí nhấn mạnh cần chú trọng huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ các đối tượng tự nguyện cai nghiện ma túy.