UBND tỉnh họp nghe báo cáo, đề xuất về ranh giới quy hoạch của Dự án Khu công nghiệp Cà Ná

Ngày 26-12, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, đề xuất về ranh giới quy hoạch của Dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Cà Ná.

Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, Khu công nghiệp Cà Ná có quy mô diện tích 827,2 ha thuộc địa bàn xã Phước Diêm (Thuận Nam). Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná đã trình bày đề án về ranh giới quy hoạch của Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Cà Ná dựa trên cơ sở Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà Ná (Thuận Nam), với đề xuất 2 phương án về ranh giới lập quy hoạch Khu công nghiệp Cà Ná. Tại cuộc họp, đa số các ý kiến của các sở, ngành dự họp đều thống nhất đề xuất ranh giới quy hoạch Khu công nghiệp Cà Ná theo Phương án 2, với các ưu điểm như: Phù hợp với quy hoạch chung của khu đô thị Cà Ná, có vị trí tiếp cận gần nhất với Cảng tổng hợp Hoa Sen - Cà Ná; vị trí khu đất tiếp giáp với tuyến đường ven biển và Quốc lộ 1A nên thuận tiện trong việc bố trí các nút đấu nối giao thông đường bộ và có tính khả thi cao trong kết nối giao thông và hạ tầng cho toàn bộ dự án.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn cần nghiên cứu đầy đủ cơ sở pháp lý trong việc lựa chọn phương án; về quy mô định hình phát triển khu công nghiệp cần tính toán đến các phương án mở rộng, xem xét các vấn đề đáp ứng cho phát triển. Đồng chí nhấn mạnh: Khu công nghiệp Cà Ná có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, do đó, đề nghị đơn vị tư vấn sau khi thống nhất ranh giới, trong quy hoạch cần nghiên cứu hết các cụm công nghiệp điện khí, cảng biển để có quy hoạch thống nhất. Để khu công nghiệp Cà Ná phát triển bền vững, các nhà đầu tư cần cân nhắc, ứng dụng các kỹ thuật hiện đại tránh làm ảnh hưởng đến môi trường cũng như ảnh hưởng đến đời sống của người dân; đồng thời cần tổ chức rà soát lại các quy hoạch để khỏi ảnh hưởng đến quy hoạch chung của tỉnh.